CHỨNG MINH NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ CHI TIẾT
06/09/2021

Những điều kiện để cho nhà đầu tư nước ngoài có thể triển khai và thực hiện tiến hành hoạt động đầu tư tại Việt Nam là phải chứng minh năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam.

Theo quy đinh của pháp luật việt nam về đầu tư thì toàn bộ hồ sơ cấp giấy chứng nhận để đăng ký đầu tư hoặc ghi nhận phần vốn góp mới của nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam là phải lập báo cáo để chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư đó.

+ Việc kiểm tra toàn bộ tính xác thực của báo cáo chứng minh năng lực tài chính theo nguyên tắc nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực.

+ Báo cáo  về năng lực tài chính của các nhà đầu tư do nhà đầu tư lập, tự khai và tự chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của báo cáo.

Ngoài ra,

Để chứng minh cho báo cáo năng lực tài chính của mình khi lập báo cáo về toàn bộ năng lực tài chính thì nhà đầu tư cần phải  cung cấp kèm các hồ sơ, tài liệu như sau:

– Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp mới thành lập để thực hiện dự án: Cần chứng minh khả năng huy động vốn thông qua chính sách và xác nhận bảo lãnh của ngân hàng hoặc xác nhận số dư tiền gửi tại ngân hàng hoặc cam kết hỗ trợ vốn của công ty mẹ;

– Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp đang hoạt động tại nước ngoài: báo cáo tài chính của cá nhân hay tổ chức đã được kiểm toán trong khoảng 2 năm gần nhất, trong đó chú ý doanh thu, giá trị tài sản, lợi nhuận hàng năm. Trường hợp doanh nghiệp không có lợi nhuận cần chứng minh khả năng huy động vốn thông qua chính sách và xác nhận bảo lãnh của ngân hàng hoặc xác nhận số dư tiền gửi tại ngân hàng;

– Đối với nhà đầu tư là cá nhân: khả năng huy động vốn của nhà đầu tư thông qua xác nhận số dư tài khoản ngân hàng , sổ tiết kiệm về tài khoản của nhà đầu tư;

Nhằm hỗ trợ nhà đầu tư tối đa trong việc thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam,

>Xem thêm: dịch vụ làm sổ tiết kiệm chứng minh tài chính

Banner Top Tai Chinh Visa 2

CHỨNG MINH NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

Dưới đây là bảng Hướng dẫn lập báo cáo chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư các bạn có thể thao khảo và thực hiện:

a) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

 •  Tên doanh nghiệp/tổ chức
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập (Số, Ngày cấp, Nơi cấp)
 • Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:
 • Họ tên (họ tên, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
 • Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp) hoặc Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có CMND/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
 • Chức vụ
 • Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
 • Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)
 • Là chủ đầu tư của Công ty ………… đã thành lập tại………………
 • Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án:…………..
 • Vốn góp để thành lập doanh nghiệp là ……………., góp bằng………

b) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

 •  Họ tên (họ tên, chức vụ, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
 •  Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
 •  Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có CMND/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
 •  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
 •  Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)

Tính đến ngày …..

 • + trong tài khoản cá nhân của tôi tại Ngân hàng……… có số tiền là………….
 • + trong tài khoản Công ty (tên chủ đầu tư)……… tại Ngân hàng……… có số tiền là…………
 • +Lợi nhuận sau thuế của Công ty  năm (2 năm tài chính gần nhất) … là  ……

Vốn vay là…. trong đó:

Vốn vay ngắn hạn là:

 • Chủ thể cho vay:
 • Lãi suất:
 • Thời hạn vay: 1 năm.
 • Nguồn trả nợ vay

Vốn vay trung hạn và dài hạn là:

 • Chủ thể cho vay:
 • Lãi suất:
 • Thời hạn vay:
 • Nguồn trả nợ vay

Các nguồn vốn này được chúng tôi dùng để đầu tư và triển khai dự án đầu tư Công ty …………… tại……….
Thời gian hoàn thành việc góp vốn: trong vòng …………..tháng kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận  đầu tư.
Thời gian hoàn thành thực hiện vốn đầu tư: trong vòng …………..tháng kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận  đầu tư.

Tôi hoặc Công ty (tên chủ đầu tư) cam kết thực hiện đúng tiến độ góp vốn nêu trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về các nội dung nêu trên.

(Nếu nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức thì người ký tên là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đó).

>Xem thêm: dịch vụ chứng minh tài chính

>Xem thêm: Chứng minh thu nhập

>Xem thêm: dịch vụ chứng minh thu nhập

>Xem thêm: dịch vụ chứng minh công việc

Liên Hệ

 92/3 Thạnh Mỹ Lợi, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quân 2, TPHCM

 0906.67.63.63 – 0983.778.168

 Số 19 ngõ 251 Nguyễn Khang – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội

 www.taichinhnguyenle.com.vn

Đánh giá post