Chứng minh tài chính doanh nghiệp. Chứng minh năng lực nhà đầu tư

Hiện nay việc xin đấu thầu, xin chủ trương đầu tư dự án bắt buộc doanh nghiệp phải chứng minh năng lực tài chính. Chứng minh năng lực tài chính doanh nghiệp gồm 2 phần. Chứng minh vốn tự có và chứng minh vốn huy động từ các tổ chứng tín dụng.

Theo quy định của luật đất đai hiên hành việc chứng minh tài chính phải đảm bảo cân đối giữ vốn tự có và vốn vay. Đối với các doanh nghiệp xin dự án quy mô dưới 20 ha. Vốn tự có phải đảm bảo tối thiểu là 20% tổng vốn đầu tư án. Đối với dự án quy mô trên 20 ha doanh nghiệp phải chứng minh vốn tự có tối thiểu là 15% tổng mức đầu tư dự án.


Chứng minh vốn tự có, chứng minh năng lực nhà thầu

Vốn tự có là tiền mặt trong tài khoản doanh nghiệp hoặc các tài sản có tính thanh khoản cao . Tài sản có tinh thanh khoản cao như chứng khoán, sổ tiết kiệm, các khoản phải thu ngắn hạn. Để dùng các tài sản này chứng minh tài chính doanh nghiệp rất phức tạp. Nên cách nhanh nhất là chứng minh năng lực tài chính doanh nghiệp bằng số dư tài khoản.

Tuy nhiên không phải lúc nào doanh nghiệp cũng có đủ tiền trong tài khoản để xác nhận. Vì vậy trong trường hợp cần thiết Doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ chứng minh tài chính doanh nghiệp của chúng tôi.

Dịch vụ chứng minh tài chính, xác nhận số dư tài khoản doanh nghiệp của Tài Chính Nguyễn Lê nhận chứng minh năng lực tài chính doanh nghiệp với số tiền tư 01 tỷ đến 500 tỷ. Đảm bảo tiền thật qua tài khoản. Doanh nghiệp sẽ nhận được tin nhắn biến động số dư. Có thể in sao kê, kiểm tra trực tiếp tại ngân hàng.chứng minh tài chính doanh nghiệp

Thủ tục Chứng minh tài chính doanh nghiệp.

Để sử dụng dịch vụ chứng minh năng lực tài chính của chúng tôi. Doanh nghiệp cần mở tài khoản tại các ngân hàng mà chúng tôi liên kết. Thủ tục mở tài khoản như sau:

  • Giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy xác nhận mẫu dấu.
  • Biên bản họp hội đồng quản trị/ hội đồng thành viên.
  • Quyết định bổ nhiệm kết toán trưởng.
  • Điều lệ công ty
  • CMND/CCCD của giám đốc và kế toán trưởng.

Sau khi doanh nghiệp mở tài khoản xong. Chúng tôi sẽ thu xếp theo yêu cầu của doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ chuyển nguồn vốn đó vào tài khoản doanh nghiệp và tiến hành xác nhận số dư. Doanh nghiệp có thể in sao kê, lấy các chứng từ liên quan đến việc rút nộp tiền. Sau khi thực hiện xong các bước trên chúng tôi sẽ rút tiền lại và hoàn thành dịch vụ.


Chứng minh nguồn vốn huy động, cam kết tín dụng thực hiện dự án

Ngoài việc chứng minh năng lực tài chính bằng vốn tự có. Khi tham gia đấu thầu dự án doanh nghiệp cần phải có thư cam kết cấp tín dụng của ngân hàng. Thư cam kết tin dụng do ngân hàng thương mại phát hành. Nhằm mục đích cam kết thu xếp nguồn vốn cho doanh nghiệp  thực hiện dự án. Số tiền cam kết không giới hạn nhưng không vượt qua 80% tổng mức đầu tư dự án và thẩm quyền của ngân hàng.

Để được ngân hàng cam kết tín dụn tài trợ dự án doanh nghiệp cần chuẩn bị các hồ sơ sau:

  • Mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng. thủ tục mở tài khoản như phần trên.
  • Cung cấp báo cáo tài chính 2 năm gần nhất.
  • Thông báo mời thầu
  • Hồ sơ pháp lý dự án. Báo cáo thuyết minh dự an…

Trong trường hợp doanh nghiệp khó khăn trong việc xin cấp cam kết tín dụng để đấu thầu. Hãy gọi cho chúng tôi Dịch vụ tài chính Nguyễn Lê với nhiều năm kinh nghiệp trong việc tư vấn hồ sơ dự thầu cam kết sẽ giúp Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ 1 các nhanh chóng và chuyên nghiệp nhất.cam kết tín dụng

Doanh nghiệp cần tư vấn dịch vụ cam kết tín dụng và xác nhận số dư tài khoản vui lòng liên hệ : 0906.67.63.63 

Đánh giá post