Cam kết tín dụng đấu thầu dự án là thư cam kết cấp tín dụng do ngân hàng thương mại phát hành, đồng ý về mặt nguyên tắc thu xếp nguồn vốn tài trợ cho doanh nghiệp thực hiện dự án.

Hiện nay để tham gia đấu thầu, xin dự án tại các tỉnh. Doanh nghiệp cần chứng minh năng lực tài chính. Hồ sơ chứng minh năng lực tài chính gồm:

  1. Chứng minh vốn tự có, xác nhận số sư tài khoản doanh nghiệp.
  2. Cam kết thu xếp tín dụng từ các Ngân Hàng.

Chứng minh năng lực tài chính đấu thầu. Xác nhận số dư tài khoản, chứng minh vốn tự có của Doanh nghiệp.

Để chứng minh vốn tự có doanh nghiệp phải nộp giấy xác nhận số dư tài khoản tại thời điểm. Vốn tự có phải chiếm tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư dự án. Trong trường hợp này nếu doanh nghiệp chưa chuẩn bị kịp nguồn vốn tự có hãy liên hệ với chúng tôi. Dịch vụ chứng minh năng lực tài chính Nguyễn Lê nhận chứng minh số dư từ 01 tỷ đến 1000 tỷ. Tiền thật qua tài khoản có thể sao kê tài khoản và nhận tin nhắn SMS.chứng minh na8ngl lực nhà thầu

Thủ tục để làm giấy xác nhận số dư tài khoản, chứng minh vốn tự có của doanh nghiệp gồm có:

1. Đơn đăng ký (theo mẫu đính kèm)
2. Đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập_ 01 bản sao y công chứng
3. Thông báo/ Đăng ký mẫu dấu_ 01 bản sao y công chứng/ sao y công ty
4. CMND của người có liên quan 01 bản sao y công chứng
5. Mẫu không đăng ký KTT (nếu Cty k có KTT) hoặc Quyết định bổ nhiệm_01 bản chính


Chứng minh năng lực tài chính bằng cam kết tín dụng đấu thầu

Dịch vụ thu xếp tín dụng tài trợ doanh nghiệp. Ngoài vốn tự có doanh nghiệp phải chứng minh thêm nguồn vốn tài trợ từ các tổ chức tín dụng. Nguồn vốn tài trợ này không lớn hơn 80% tổng vốn đầu tư dự án. Dịch vụ tài chính Nguyễn Lê hiện đang liên kết với các ngân hàng để cung cấp dịch vụ phát hành cam kết tín dụng tài trợ doanh nghiệp. Thủ tục đơn giản, sử lý hồ sơ nhanh chóng. Số tiền cam kết không giới hạn tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng. Cam kết tín dụng do ngân hàng uy tín phát hành có thể kiểm tra trực tiếp trên hệ thống.cam kết tín dụng đấu thầu dự án

Thủ tục để làm cam kết tín dụng đấu thầu gồm:

  •  Đơn đề nghị cấp cam kết thu xếp tín dụng
  • Hồ sơ tài chính Công ty ( báo cáo tài chính 2 năm gần nhất)
  • Điều lệ Công ty
  • Hồ sơ liên quan đến dự án đầu tư
  • Biên bạn họp HĐQT/HĐTV

Thời gian để làm cam kết thu xếp tài chính, cam kết thu xếp nguồn vốn tài trợ doanh nghiệp là 3 ngày kể từ khi Công ty cung cấp đủ hồ sơ.

Quý Công ty cần hỗ trợ tư vấn về dịch vụ cam kết thu xếp tài chính vui lòng liên hệ với chúng tôi

Đánh giá post