...
21/05/2020

Dịch vụ xác nhận số dư tài khoản doanh nghiệp. Chứng minh vốn tự có, chứng minh năng lực tài chính đấu thầu dự án.

Khi nào doanh nghiệp cần xác nhận số dư tài khoản, chứng minh vốn tự có?

Doanh nghiệp cần chứng minh vốn tự có, chứng minh năng lực tài chính khi đấu thầu dự án. Căn cứ theo Nghị định 43/2014/NĐ-CP nhà đầu tư khi chứng minh năng lực tài chính cần chú ý:

  • Nguồn vốn tự có để thực hiên dự án không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô dưới 20 ha. Không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư với dự án lớn hơn 20 ha.
  • Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các cá nhân, tổ chức và các tổ chức tín dụng ngân hàng.

Khi chứng minh năng lực tài chính Doanh nghiệp cần xác định rõ các vấn đề sau:

  • Thứ nhất: cần xác định rõ tổng mức đầu tư dự án, cơ cấu nguồn vốn để thực hiện dự án.
  • Thứ 2: Chứng minh vốn tự có của doanh nghiệp để thực hiện dự án.
  • Thứ 3: Chứng minh vốn huy động từ các tổ chức tín dụng, Ngân hàng.

Dịch vụ xác nhận số dư tài khoản. chứng minh năng lực tài chính đấu thầu.

Để chứng minh năng lực tài chính đấu thầu dự án. Doanh nghiệp phải cung cấp giấy xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thương mại.

Chứng minh vốn tự có

Xác nhận số dư tài khoản BIDV

Trong trường hợp Quý khách hàng chưa chuẩn bị kịp nguồn vốn làm xác nhận số dư tài khoản. Hãy liên hệ với dịch vụ chứng minh năng lực tài chính doanh nghiệp Nguyễn Lê.

Chúng tối nhận xác nhận số dư tài khoản doanh nghiệp, chứng minh vốn tự có để đấu thầu dự án. Chúng tôi nhận xác nhận số dư tài khoản số tiền từ 01 tỷ đến 500 tỷ. Đảm bảo tiền thật qua tài khoản. Doanh nghiệp có thể sao kê tài khoản để kiểm tra. Có thông báo SMS biến động số dư từ ngân hàng.

Thủ tục đơn giản, chi phí cạnh tranh, an toàn bảo mật. Đảm bảo Doanh nghiệp sẽ hài lòng khi sử dụng dịch vụ xác nhận số dư tài khoản của chúng tôi.


Dịch vụ chứng minh vốn huy động từ tổ chức tín dụng, ngân hàng.

Chứng minh khả năng huy động vốn bằng văn bản cam kết tín dụng của ngân hàng thương mại. Vốn huy động thường không được vượt quá 80% tổng vốn đầu tư dự án.

cam kết tín dụng

cam kết tín dụng

Cam kết tín dụng ngân hàng là hình thức ngân hàng ngân hàng sẽ phát hành cho quý công ty một bản cam kết hỗ trợ tín dụng để thực hiện dự án. Cam kết tín dụng là thư hứa có điều kiện. Không phải thông báo cho vay và không có giá trị giải ngân.

Thư cam kết tín dụng có thể dùng để bổ sung hồ sơ xin đấu thầu dự án, xin đầu tư dự án. Thủ tục để ngân hàng phát hành thư cam kết tín dụng Quý khách hàng cần cung cấp các hồ sơ như sau:

  • Giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư dự án,
  • giấy CMND người đại diện pháp luật,
  • giấy chứng nhận mấu dẫu, quyết định họp HDQT, bổ nhiệm Giám đốc, Kế toán trưởng….

Để được tư vấn vế các vấn đề chứng minh năng lực tài chính doanh nghiệp, cam kết hỗ trợ tín dụng, xác minh số dư tài khoản…. Quý khách có thể liên hệ trực tiếp đến Hotline của Công ty: 0906.67.6363 Mr Giỏi


Xem thêm:

Chúc Quý khách hàng luôn thành công và phát triển!


 

5/5 - (69 bình chọn)