QUY ĐỊNH CAM KẾT NỘP TÍN DỤNG CỦA NHÀ THẦU TẠI NGUYỄN LÊ

Nhà thầu khi tham gia đấu thầu phải cam kết và thực hiện việc nộp cam kết tín dụng có điều kiện của ngân hàng

Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định sau khi mở thầu. Nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu. Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ. Năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ. Bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm.

Trường hợp các tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu đóng kèm trong hồ sơ dự thầu là chưa rõ ràng. Thì bên mời thầu cần yêu cầu nhà thầu làm rõ. Bổ sung tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình.

Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu. Việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp. Không thay đổi giá dự thầu.

Riêng đối với thư cam kết cung cấp tín dụng, ngoài việc yêu cầu nhà thầu làm rõ. Giải thích thì bên mời thầu có thể liên hệ trực tiếp với bên phát hành thư cam kết cung cấp tín dụng cho nhà thầu để làm rõ theo quy định nêu trên.

Nếu nhà thầu cung cấp cam kết tín dụng của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Với giá trị đáp ứng yêu cầu của HSMT thì được đánh giá là đạt đối với nội dung này…

>>Xem thêm: mở sổ tiết kiệm chứng minh tài chính du học

NỘP TÍN DỤNG CỦA NHÀ THẦU

NỘP TÍN DỤNG CỦA NHÀ THẦU

Theo quy định tại Mục 2.1 Chương III Mẫu HSMT

Gói thầu mua sắm hàng hóa một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành kèm Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khi tham dự thầu. Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanh khoản cao hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năng thanh khoản cao sẵn có. Các khoản tín dụng hoặc các nguồn tài chính khác để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính. Thực hiện gói thầu theo quy định của HSMT.

Khi tham dự thầu

Nếu nhà thầu cung cấp cam kết tín dụng của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam với giá trị đáp ứng yêu cầu của HSMT. Thì được đánh giá là đạt đối với nội dung này trong hồ sơ mời thầu.

Trường hợp trong hồ sơ dự thầu nhà thầu có nộp kèm theo bản cam kết tín dụng của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Trong đó cam kết sẽ cung cấp tín dụng cho nhà thầu. Để thực hiện gói thầu đang xét với hạn mức tối thiểu bằng giá trị yêu cầu quy định tại tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Thì nhà thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu.

Trên thực tế hiển nhiên là việc thực hiện cam kết tín dụng của ngân hàng cho nhà thầu phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về tín dụng. Trong đó có sự ràng buộc và điều kiện giữa hai bên và các ngân hàng. Sẽ không cấp cam kết tín dụng vô điều kiện cho nhà thầu nộp cùng với hồ sơ dự thầu.

>Xem thêm: chứng minh tài chính

>Xem thêm: cam kết tín dụng tài trợ dự án

>Xem thêm: chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư

>Xem thêm: chứng minh năng lực tài chính doanh nghiệp

Liên Hệ

 92/3 Thạnh Mỹ Lợi, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quân 2, TPHCM

 0906.67.63.63 – 0983.778.168

 Số 19 ngõ 251 Nguyễn Khang – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội

 www.taichinhnguyenle.com.vn

Đánh giá post