Nguyễn Lê chứng minh tài chính cam kết tín dụng đấu thầu dự án

Dịch vụ chứng minh năng lực tài chính của Tài Chính Nguyễn Lê

Cam kết tin dụng đấu thầu nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đơn giản thủ tục chứng minh năng lực tài chính. Dịch vụ tài chính Nguyễn Lê, hiện đang liên kết với các ngân hàng và tổ chức tín dụng để cung cấp các dịch vụ chứng minh năng lực tài chính doanh nghiệp như:

Chứng minh nguồn vốn huy động từ tổ chức tín dụng: Chúng tôi liên kết với các ngân hàng thương mại, cung cấp dịch vụ phát hành thư cam kết tin dụng, thu xếp nguồn vốn cho doanh nghiệp thực hiện dự án. Số tiền cam kết tín dụng không giới hạn, nhưng không vượt qua 85% tổng vốn đầu tư dự án và hạn mức tín dụng của ngân hàng.

Chứng minh vốn tự có của doanh nghiệp: Chúng tôi nhận chứng minh số dư tài khoản doanh nghiệp số tiền từ 01 tỷ đến 1000 tỷ. Đảm bảo tiền thật qua tài khoản, thủ tục đơn giản, nhanh chóng. Đảm bảo đủ điều kiện tham gia đấu thầu, dự thầu.

Cam kết tin dụng đấu thầu

Cam kết tin dụng đấu thầu

>Xem thêm: chứng minh tài chính xin visa

Để hoàn thiệt hồ sơ đấu thầu, dự thầu.

Doanh nghiệp cần chứng minh năng lực tài chính. Hồ sơ chứng minh năng lực tài chính của doanh nghiệp bao gồm:

Chứng minh nguồn vốn tự có thự hiện dự án: Bao gồm tiền và các tài sản tương đương tiền như sổ tiết kiệm, chứng khoán… Lưu ý là khi chứng minh vốn tự có doanh nghiệp phải căn cứ vào quy mô của dự án.

Đối với dự án có quy mô dưới 20 hecta doanh nghiệp phải chứng minh vốn tự có thối thiểu bằng 20% tổng vốn đầu tư dự án. Đối với dự án có quy mô trên 20 hecta doanh  nghiệp phải chứng minh vốn tự có tối thiểu là 15% tổng vốn đầu tư dự án.

Chứng minh nguồn vốn vay, vốn huy động: Nguồn vốn vay, vốn huy động từ các tổ chức tín dụng là các văn bản cam kết tín dụng của ngân hàng thương mại. Đồng ý về mặt nguyên tắc thu xếp nguồn vốn cho doanh nghiệp thực hiện dự án.

>Xem thêm: chứng minh tài chính du học ý

Visa

Cam kết tin dụng đấu thầu

>Xem thêm: chứng minh tài chính du học anh

Thủ tục để chứng minh năng lực tài chính doanh nghiệp

Để sử dụng dịch vụ chứng minh năng lực tài chính. Doanh nghiệp cần cung cấp các hồ sơ để mở tài khoản, hồ sơ liên quan đến pháp lý dự án. Các hồ sơ bao gồm:

Hồ sơ đề nghị cấp cam kết tín dụng:
1. Giấy đề nghị cấp cam kết tín dụng
2. Biên bản họp HĐTV, Quyết định của HĐTV

3. 
Hồ sơ dự án (thông báo mời thầu, hồ sơ mời thầu,…) 

>Xem thêm: chung minh tai chinh du hoc

Hồ sơ mở tài khoản doanh nghiệp:
1. Đơn đăng ký.
2. Đăng ký kinh doanh/Giấy phép kinh doanh
3. Thông báo/ Đăng ký mẫu dấu
4. CMND của người có liên quan ( chủ tài khoản, kế tóan, thành viên góp vốn…)
5. Mẫu không đăng ký KTT (nếu Cty k có KTT) hoặc Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Đánh giá post