...
21/06/2017

Người xin visa du học Mỹ phải chứng minh có đủ nguồn tài chính dự trữ. Hay sẽ có khả năng từ những nguồn tài chính tin cậy để trả cho tất cả chi phí đào tạo & sinh hoạt. Trong suốt quá trình học tập tại Mỹ.visa du học Mỹ

Có 3 loại visa du học:

Visa F-1: Visa du học Mỹ là loại được cấp cho học sinh. Sinh viên ghi tên &o trường Đại học hay chương trình học tiếng Anh. Đối với loại visa F-1, học sinh, sinh viên phải hoàn thành những môn học tối thiểu bắt buộc để có thể trở thành học sinh, sinh viên chính qui. Học sinh, sinh viên có thể ở lại Mỹ thêm 60 ngày ngoài thời gian học để hoàn thành chương trình học. Những người xin cấp visa F-1 phải chứng minh rằng họ có đủ dự trữ. Để trả cho tất cả chi phí của năm học đầu tiên &. Sẽ có những nguồn tài chính đầy đủ cho những năm tiếp theo của khoá học.

Visa M-1: được cấp cho học sinh, sinh viên tham gia &o những khóa thực hành & những trường dạy nghề. Loại visa này có giá trị tối đa một năm. Những người xin cấp visa du học Mỹ M-1 phải chứng minh tài chính du học. Và tài khoản để có thể trả ngay học phí cũng như phí sinh hoạt cho tất cả khoá học.

Visa J-1: được cấp cho những học sinh, sinh viên cần được đào tạo thực hành. Những khóa thực hành không có ở nước họ nhưng phải hoàn thành do nằm trong chương trình đào tạo. Bảo trợ tài chính & đảm bảo sự hỗ trợ

Người bảo trợ cho bạn tài chính phải chắc chắn rằng người đăng ký học visa du học Mỹ không buộc.

Phải tìm kiếm những việc làm bất hợp pháp trong quá trình học tập tại Hoa Kỳ.

– Nếu người bảo trợ cho bạn đang ở Mỹ trong tình trạng không nhập cư. Thì tình trạng tài chính của người bảo trợ cho bạn sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng hơn nhiều. Những vấn đề quan trọng liên quan như kiểm tra xem liệu người bảo trợ cho bạn có phải làm việc bất hợp pháp để trang trải cho việc học tập của người học sinh, sinh viên. Hay không & liệu người bảo trợ cho bạn có ở lại Mỹ lâu như người học sinh, sinh viên hay không.

– người bảo trợ cho bạn phải chứng minh thu nhập (bằng văn bản). Nguồn tài chính cần thiết cho học sinh, sinh viên hoàn thành khoá học.

– Những yếu tố thúc đẩy người bảo trợ cho bạn thực hiện đúng những cam kết tài chính sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng. Ví dụ nếu người bảo trợ cho bạn có quan hệ họ hàng gần với người đăng ký học. Xác xuất họ thực hiện bổn phận sẽ lớn hơn với những người không phải là họ hàng.

visa du học Mỹ
Được công dân Mỹ bảo trợ tài chính Visa du học Mỹ

Nếu học sinh, sinh viên được một công dân Mỹ bảo trợ (ví dụ như họ hàng). Người bảo trợ cho bạn cần phải điền &o bản I – 134 (bản cam kết hỗ trợ visa du học Mỹ). Văn bản này yêu cầu người bảo trợ cho bạn trả tất cả những khoản tiền. Mà người học sinh, sinh viên không thể trang trải.

Trong trường hợp này, mối quan hệ giữa học sinh, sinh viên & người bảo trợ cho bạn. Được cân nhắc kỹ lưỡng. người bảo trợ cho bạn không phải họ hàng của học sinh, sinh viên thì ít tin cậy hơn.

Học bổng

Trường mà học sinh, sinh viên sẽ học có thể sắp xếp cho học sinh, sinh viên thực hiện nghiên cứu. Giảng dạy hay thực hiện những công việc ở trường như một phần của học bổng, chừng nào học sinh, sinh viên còn duy trì khoá học.

 

Đánh giá post