Chứng minh tài chính du lịch Nhật Bản

CHỨNG MINH TÀI CHÍNH DU LỊCH NHẬT BẢN 1. THỦ TỤC XIN CẤP VISA ĐI DU LỊCH NHẬT BẢN① Hộ chiếu ② Đơn xin visa ③ Hình dán đơn ④ Hồ sơ chứng minh khả năng chi trả chuyến đi  ・Giấy chứng nhận thu nhập của cơ quan có thẩm quyền  ・Chứng minh thu nhập, Giấy chứng nhận số dư tài khoản ngân hàng  ・Giấy tờ xác nhận việc làm, hợp đồng lao động v.v.  ⑤Lịch trình lưu trú (Ghi rõ … [Read more...]