Chương trình Bảo lãnh định cư Canada là một trong số những chương trình hào phóng nhất trong các nước phát triển. Định cư Canada mang đến cuộc sống tiện nghi. Hiện đại với điều kiện vật chất và tinh thần đầy đủ nhất. Tuy nhiên, trong một số trường hợp có nhu cầu hủy bỏ bảo lãnh thì phải làm thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp những thắc mắc đó!

Nếu hủy bỏ trước khi thân nhân được cấp tư cách thường trú

Việc hủy bỏ bảo lãnh có thể xảy ra khi quan hệ giữa người bảo lãnh và thân nhân được bảo lãnh đổ vỡ. Khi người bảo lãnh xin hủy đơn bảo lãnh thì đương sự được bảo lãnh đang ở trong Canada nên tư vấn luật sư di trú. Hoặc trung tâm pháp trợ cộng đồng khi hồ sơ xin nhập cư bị đình chỉ xúc tiến và được yêu cầu rời Canada.

Đương sự vẫn còn có cơ hội xin nhập cư theo diện nhân đạo cho dù vấn đề bảo lãnh bị hủy. Và có thể đương sự từng bị người bảo lãnh ngược đãi về tình dục, thể chất và tinh thần.  Các yếu tố đi kèm có thể là các đóng góp và hội nhập vào cuộc sống ở Canada. Sau một thời gian sinh sống ở đây. Công ăn việc làm, trình độ ngôn ngữ, thân nhân ở Canada và quyền lợi của trẻ em. Bị ảnh hưởng trong việc hủy đơn bảo lãnh.

Visa Algeriens Canada Lance Loterie Pour Type Immigration 1140x641

bảo lãnh định cư Canada

Khi nào được hủy bỏ bảo lãnh định cư Canada

Nếu bảo lãnh Canada diện vợ chồng, người bạn đời sống chung. Tình nhân và con cái trên 22 tuổi thì nhiệm kỳ là 3 năm từ ngày nhập cảnh. Nếu bảo lãnh con phụ thuộc dưới 22 tuổi thì nhiệm kỳ bảo lãnh sẽ là thời gian ngắn nhất giữa 10 năm. Hoặc khi đứa con đủ 25 tuổi tính từ ngày nhập cảnh.

Khi người bảo lãnh hoặc người đứng chung bảo lãnh bội ước không chịu nuôi người thân mình bảo lãnh. Và để họ sống nhờ vào trợ cấp xã hội trong thời gian nhiệm kỳ bảo lãnh chưa hết hạn. Thì Bộ Di Trú sẽ cấm không họ bảo lãnh bất cứ người thân nào cho đến khi họ hoàn trả toàn bộ số tiền trợ cấp xã hội mà thân nhân đã lãnh. Ký hiệp ước  tài trợ là cam kết trách nhiệm pháp lý quan trọng với chính phủ Canada. Người bảo lãnh và người đứng chung bảo lãnh sẽ chịu chung trách nhiệm pháp lý nếu bội ước.

Nếu quan hệ đổ vở sau khi thân nhân đã có tư cách thường trú

Sự đổ vỡ quan hệ giữa người bảo lãnh và đương sự được bảo lãnh sau khi tư cách thường trú đã cấp. Thì sự đổ vỡ sẻ không ảnh hưởng đến tư cách thường trú cho dù người bảo lãnh thông báo cho sở di trú biết về sự đổ vở này.

Tuy nhiên trong một số trường hợp. Nếu sở di trú tin rằng có sự gian dối trong vấn đề xin nhập cư. Thì họ có thể điều tra người nhập cư và có thể dẫn đến thu hồi tư cách thường trú và trục xuất khỏi Canada. Nếu trường hợp này xảy ra thì nên tư vấn luật sư di trú và cơ quan pháp trợ cộng đồng.

Đánh giá post