Dịch vụ chứng minh tài chính. Thẻ Apec viết tắc là “ABTC” là loại giấy tờ thay thế thị thực nhập cảnh vào các nước kinh tế thành viên tham gia chương trình ABTC “không có giá trị thay thế hộ chiếu”

Là thẻ đi lại của doanh nhân APEC, một loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước và vùng lãnh thổ tham gia chương trình thẻ đi lại của doanh nhân APEC cấp cho doanh nhân của mình để thuận lợi cho việc đi lại thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư, kinh doanh, tham gia các hội nghị, hội thảo tại các vùng lãnh thổ thuộc APEC.

Người mang thẻ cần xuất trình kèm theo hộ chiếu hợp lệ (còn giá trị và số hộ chiếu được in trên thẻ Apec)

Người mang thẻ ABTC, khi nhập cảnh, xuất cảnh các nước và vùng lãnh thổ có tên ghi trong thẻ thì không cần phải có thị thực (không cần phải xin visa) của các nước và vùng lãnh thổ đó.

Khi có thẻ APEC, bạn có thể tự do đi lại trong 19 nước: “Australia, Chile, China, Brunei, Hong kong, Taiwan, Peru, Papua New Guinea, Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines, South Korea, Japan, New Zealand, Singapore, Mexico, Nga, Vietnam.”

Thời gian làm thủ tục xin cấp làm thẻ Apec: 3 tháng

Dịch vụ chứng minh tài chính làm thẻ apec

Đối tượng được cấp thẻ Apec:

Là doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và Luật Đầu tư tại Việt Nam gồm:

 • Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần, Chủ tịch, Phó Chủ tịch hoặc Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn; Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân.
 • Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Giám đốc.
 • Kế toán trưởng.
 • Giám đốc hoặc Trưởng phòng phụ trách các bộ phận chuyên môn.
 • Phó Trưởng phòng phụ trách các bộ phận chuyên môn (chỉ áp dụng đối với các doanh nhân làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu).
 • Người đứng đầu chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp (Giám đốc).
 • Chủ nhiệm hợp tác xã và Chủ tịch Ban quản trị hợp tác xã.
 • Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp Nhà nước.
 • Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Cán bộ, công chức, viên chức có nhiệm vụ tham gia các hoạt động của làm thẻ Apec.

Hồ sơ cần thiết để xin cấp làm thẻ Apec:

 • Hộ chiếu của người xin cấp thẻ còn thời hạn trên 24 tháng. Photo 3 bản có công chứng.
 • 08 ảnh 3×4 phông nền trắng.
 • Chứng minh nhân dân (03 bản photo công chứng).
 • Sổ bảo hiểm xã hội (03 bản photo công chứng, đã đóng tối thiểu 03 năm).
 • Quyết định bổ nhiệm chức danh giám đốc, phó giám đốc (03 bản có con dấu công ty).
 • Bảng lương 06 tháng gần nhất (03 bản có dấu công ty).
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (03 bản photo công chứng, công ty hoạt động trên 03 năm).
 • Chứng minh tài chính (nếu có)
 • Hóa đơn nộp thuế môn bài năm hiện tại (03 bản phô tô đóng dấu công ty, một bản phô tô công chứng ).
 • Hóa đơn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 06 tháng gần nhất (Làm ăn phải có lãi, 03 bản phô tô đóng dấu công ty, 1 bản phô tô công chứng).
 • Hai hợp đồng kinh tế năm gần nhất ký với đối tác nước ngoài thuộc một trong các quốc gia tham gia chương trình làm thẻ Apec. Tờ khai hải quan, giấy nộp thuế hải quan. (03 bản sao đóng dấu công ty + bản chính để đối chiếu).

Những nước tham gia chương trình thẻ đi lại của doanh nhân APEC và thời gian lưu trú:

 • Việt Nam – VietNam – VNM: thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 60 ngày
 • Ôxtrâylia – Australia – AUS: thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 90 ngày
 • Mêxicô – Mexico – MEX: thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 90 ngày
 • Pêru – Peru – PER: thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 90 ngày
 • Inđônexia – Indonesia – IDN: thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 60 ngày
 • Niudilân – New Zealand – NZL: thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 90 ngày
 • Hông Kông – Hong Kong – HKG: thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 60 ngày
 • Đài Loan – Chinese Taipei – TWN: thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 90 ngày
 • Nhật – Japan – JPN: thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 90 ngày
 • Hàn Quốc – Korea – KOR: thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 90 ngày
 • Trung Quốc – China – CHN: thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 60 ngày
 • Chilê – Chile – CHL: thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 90 ngày
 • Xingapo – Singapore – SGP: thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 60 ngày
 • Malaixia – Malaysia – MYS: thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 60 ngày
 • Nga – Russia – RUS: thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 90 ngày
 • Papua Niu Ghinê – Papua New Guinea – : thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 60 ngày
 • Thái Lan – Thailand – THA: thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 90 ngày
 • Brunây – Brunei Daussalam – BRN: thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 90 ngày
 • Philippin – Philippines – PHL: thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 59 ngày.