Nhiều người nước ngoài muốn xin Giấy phép lao động tại Việt Nam nhưng chưa biết rõ hồ sơ cần chuẩn bị những gì, hơn nữa, trong bộ hồ sơ còn yêu cầu chứng minh kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài. Vậy Giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc này là gì và thực hiện như thế nào?

Theo Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định, để xin Giấy phép lao động, người nước ngoài phải có Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc hoặc chứng minh được năng lực chuyên môn đối với người lao động là chuyên gia.

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nứơc ngoài

 1. Văn bản đề nghị cấp Giấy phép lao động (mẫu 7)
 2. Phiếu lý lịch tư pháp còn hạn trong vòng 6 tháng.
 3. Phiếu khám sức khỏe còn hạn trong vòng 12 tháng
 4. Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 năm hoặc xác nhận chuyên gia.
 5. Quyết định của UBND Tỉnh cho phép công ty sử dụng lao động người nước ngoài (mẫu 1)
 6. 2 tấm ảnh 3×4 chụp trong vòng 6 tháng
 7. Bản sao công chứng hộ chiếu người nước ngoài
 8. Các giấy tờ có liên quan (nếu có) được hợp pháp hóa lãnh sự: Quyết định bổ nhiệm lao động của công ty mẹ, hợp đồng lao động,…

Người lao động nước ngoài có thể nộp hồ sơ tại Sở lao động – Thương binh & Xã hội nơi công ty xin ứng tuyển đặt trụ sở hoặc dịch vụ làm Giấy phép lao động có thể hỗ trợ khách hàng chứng minh kinh nghiệm làm việc và làm Giấy phép lao động lấy gấp.

Banner Top Tai Chinh Visa 2

Giấy Tờ Chứng Minh Kinh Nghiệm Làm Việc

Xác nhận kinh nghiệm làm việc

Người nước ngoài xin Giấy phép lao động diện chuyên gia phải có giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài ít nhất 3 năm, đối với vị trí công việc là nhà quản lý thì không quy định thời gian cụ thể.

Đối với người nước ngoài làm việc ở nước ngoài thì khi làm giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 năm phải hợp pháp hóa Lãnh sự giấy tờ đó mới có thể sử dụng tại Việt Nam.

Nội dung Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc cho người nước ngoài phải có đầy đủ thông tin sau:

 • Thông tin cá nhân: Họ & tên, ngày sinh, quốc tịch, số hộ chiếu
 • Thông tin công ty từng làm việc: tên, địa chỉ, số điện thoại
 • Thời gian làm việc ghi rõ từ ngày nào đến ngày nào.
 • Ghi rõ chức vụ tại công ty.
 • Người ký xác nhận có ghi rõ chức vụ và đóng dấu công ty.

Xác nhận chuyên gia

 • Muốn xác nhận là chuyên gia, người nước ngoài phải có văn bản xác nhận là chuyên gia do cơ quan hoặc tổ chức nước ngoài cấp.
 • Người nước ngoài có bằng đại học trở lên và có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành được đầo tạo phù hợp với vị trí ứng tuyển của người nước ngoài tại công ty Việt Nam hoặc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Đánh giá post